Nowy Polski Ład 2022 - zmiany

Jakie zmiany zaproponowało Ministerstwo Finansów w projekcie Polskiego Nowego Ładu 2022? Jak zmieniło się obliczanie zaliczek na podatek dochodowy? Konieczna była korekta Polskiego Ładu.

Najważniejsze zmiany w nowym polskim ładzie

Na początek przypomnijmy, że ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła istotne zmiany.

 • Podwyższenie do 120 000 zł progu dochodowego, powyżej którego obowiązuje 32% stawka podatkowa (poprzednio było to 85 528 zł).
 • Podwyższenie do 35 000 zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników, którzy obliczają podatek według przedziału podatkowego (dotychczas kwota wolna wynosiła tylko 88 000 zł).
 • Zmiana zasad obliczania składek zdrowotnych dla przedsiębiorców oraz likwidacja możliwości odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,5%)
 • Wprowadzenie programu ulg dla klasy średniej

Dotychczasowy sposób obliczania zaliczek na podatek dochodowy

Do 2021 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy obowiązywały następujące zasady:

 • 17% od dochodu osiągniętego w danym miesiącu - Za miesiące, w których podatnik nie zarobił więcej niż kwota z pierwszego przedziału tej skali.
 • 17% od tej części dochodu uzyskanego w poprzednim miesiącu, która go nie przekroczyła, oraz 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą pierwszy przedział skali - miesiąc, w którym dochód podatnika z tego zakładu pracy w ciągu roku przekroczył kwotę stanowiącą pierwszy przedział.
 • 32% od dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika z tego zakładu pracy na początku roku przekroczył kwotę z górnego przedziału tej skali.

Obliczona w ten sposób kwota zaliczki na podatek była następnie pomniejszana o:

 • Kwota, która stanowiła 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wynosiła 43,76 zł (525,12 zł x 1/12 =43,76 zł) - pod warunkiem przestrzegania przepisów. Jeżeli pracownik złożył pracodawcy deklarację PIT-2 przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia za rok podatkowy (art. 32 ust. 3 updof).
 • Kwota równa 7,75% (art. 32 ust. 3b ustawy podatkowej).

Polski ład - Zaliczka na podatek dochodowy

Polski ład od 01.01.2022 r. zmienił metodę obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Do obliczania podatku dochodowego stosuje się następującą skalę.

17% minus kwota zmniejszająca podatek: 5.100 ZŁ. Dotyczy to podstawy opodatkowania w wysokości do 12 000 zł.
15 300 zł + 32% od nadwyżki powyżej 120 00 zł - dla podstawy opodatkowania wyższej niż 1120 000 zł
Pracownikom, którzy złożyli w zakładzie pracy zeznanie PIT-2 przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia za rok podatkowy, zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się w wysokości 425 zł (1/12x5.100 zł).

PIT-2, który został złożony przed pierwszą wypłatą na rzecz danego pracodawcy, np. w momencie rozpoczęcia pracy, nie musi być składany ponownie. Będzie on ważny do czasu zmiany stanu faktycznego!

Polskie banknoty

Polski ład zapewnia ulgę dla klasy średniej

Kolejną zmianą jest wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej. Jest ona obliczana na podstawie jednego z ustawowych algorytmów, w zależności od dochodów pracownika. Podstawę prawną stanowi art. 32 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik obniża dochód ustalony zgodnie z ust. 2 o kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ust. 1 pkt 2aa, w wysokości obliczonej według wzoru:

 • (A x 6,8% - 38,50 zł) / 0,17 dla A równego lub niższego od 5.701 zł, ale nieprzekraczającego 8.549 zł
 • (A x (-7,3%) + 8,08 zł) / 0,17 dla A nie przekraczającego 11 141 PLN. A to dochód uzyskany w danym miesiącu z tytułu stosunku pracy, umowy o dzieło lub spółdzielczego stosunku pracy. Dochody te podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej z art. 27.

Pobieranie zaliczek na podatek - korekta przepisów

Jak informują przedstawiciele Ministerstwa Finansów, w przyszłym tygodniu spodziewamy się wydania rozporządzenia zmieniającego sposób pobierania zaliczek.

"Dla osób zarabiających do 12 tys. 800 zł brutto zaliczki będą liczone w taki sposób, aby były równe zaliczkom z ubiegłego roku." - Jan Sarnowski, Wiceminister Finansów

Przedstawiciele rządu zapowiedzieli, że będą intensyfikować wsparcie dla służb księgowych i kadrowo-płacowych, aby znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Przewidziane są m.in. webinaria i szkolenia prowadzone przez ekspertów z Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej oraz poszerzanie bazy wiedzy na kolejne tematy. Działania te mają na celu kontynuację i skuteczne wdrożenie rozwiązań dotyczących tej istotnej zmiany w prawie podatkowym.

"Polski Ład to duża reforma i na początku mogą pojawić się pewne niejasności. Mamy świadomość, że takie niejasności i nieścisłości są i chcemy je rozwiązać jak najszybciej, aby osoby, które na Polskim Ładzie korzystają, mogły te korzyści widzieć jeszcze w styczniu, lutym." - Piotr Patkowski, Wiceminister Finansów.

Aktualizacja: Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru lub przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez niektórych płatników (Dz.U. 20,22, poz. 28).

Komentarze (0)

marketingbusiness.pl

Witamy na marketingbusiness.pl! Sprawdź nasze publikacje i dowiedz się więcej na temat marketingu / HR czy technologii, sprawdź także najnowsze wiadomości oraz sytuacje na rynkach, a także dowiedz się jak lepiej poprowadzić swoją firmę i karierę. Zapraszamy!

innowacja@marketingbusiness.pl

Galeria