Czym różni się faktoring z regresem od faktoringu bez regresu?

Wśród dostępnych na rynku form faktoringu najpopularniejszy jest  faktoring z regresem i faktoring bez regresu (tzw. pełny). Wyjaśniamy, czym są  i czym właściwie się różnią się te dwie usługi.

Jak działa faktoring pełny?

W przypadku faktoringu pełnego mamy do czynienia z całkowitym przejęciem odpowiedzialności przez faktora, czyli podmiot, który udziela finansowania. W chwili zawarcia umowy faktoringu faktorant (korzystający z usługi) otrzymuje od faktora kwotę na którą opiewa faktura, zazwyczaj pomniejszoną o odpowiednią opłatę. W tym momencie faktorant przestaje być wierzycielem swojego dłużnika (tego, który widnieje na fakturze). Wierzytelność przejmuje faktor, który od tej chwili będzie dochodził należności bezpośrednio od płatnika faktury.

Jak działa faktoring z regresem?

Tu również mamy do czynienia z przekazaniem przez faktora na rzecz faktoranta sumy wynikającej z faktury, jednak z punktu widzenia płatnika faktury nic się nie zmienia. Jego wierzycielem pozostaje faktorant, który dodatkowo staje się płatnikiem faktora. Jeśli faktorant nie otrzyma w terminie należności wynikającej z faktury, nadal jest zobowiązany do uregulowania należności na rzecz faktora.

Najważniejsze różnice

Pomijając sam mechanizm, usługi te różnią się przede wszystkim ceną, dostępnością oraz popularnością. Faktoring z regresem jest formą faktoringu, z której korzysta się najczęściej. Wynika to z tego, że dla firmy faktoringowej stanowi on po prostu znacznie mniejsze ryzyko niż faktoring pełny. Co więcej, wszelkie przekazywanie wierzytelności na rzecz innego podmiotu bez wiedzy dłużnika może spowodować pogorszenie się stosunków pomiędzy pierwotnymi kontrahentami (faktorantem i dłużnikiem). W przypadku faktoringu z regresem możliwe jest zachowanie dyskrecji i nie informowanie dłużnika o skorzystaniu z usługi (tzw. faktoring cichy). Gdy mamy do czynienia z faktoringiem pełnym, jest to niemożliwe – dłużnik musi dowiedzieć się o zmianie wierzyciela, bo w przeciwnym razie przekaże płatność w niewłaściwe miejsce. Faktoring pełny jest również zdecydowanie droższy – wyższe ryzyko ponoszone w związku z wykupieniem wierzytelności owocuje naliczeniem wyższej opłaty. Ponadto, aby udzielić usługi faktoringu pełnego, firma faktoringowa musi zweryfikować sytuację, sprawdzić, czy ryzyko  jest warte podjęcia. Faktoring z regresem jest zazwyczaj dostępny niemal od ręki - oczywiście pod warunkiem, że faktorant nie figuruje w rejestrze dłużników. W przypadku faktoringu pełnego procedura weryfikacyjna trwa zdecydowanie dłużej.

Faktoring pełny jest niewątpliwie formą bardzo dla faktoranta wygodną. Jest jednak trudniejsza do uzyskania a do tego po prostu droższa. Dlatego zanim zdecydujemy się z niej skorzystać warto dokładnie przemyśleć, czy na pewno w naszej konkretnej sytuacji będzie najbardziej odpowiednia. Jeśli jesteśmy pewni swojego dłużnika – nie ma sensu przepłacać.

Materiał partnera

Komentarze (0)

marketingbusiness.pl

Witamy na marketingbusiness.pl! Sprawdź nasze publikacje i dowiedz się więcej na temat marketingu / HR czy technologii, sprawdź także najnowsze wiadomości oraz sytuacje na rynkach, a także dowiedz się jak lepiej poprowadzić swoją firmę i karierę. Zapraszamy!

innowacja@marketingbusiness.pl

Galeria