Oszczędzanie prądu w małej firmie – proste działania duże efekty!

Era taniej energii elektrycznej dla wszystkich skończyła się i nic nie wskazuje na to, aby powróciła w najbliższej przyszłości. Rosną ceny surowców energetycznych. Ratowanie Naszej Planety dla przyszłych pokoleń to też znaczący koszt w produkcji energii elektrycznej. Opłaty za prąd stanowią na tyle istotną pozycję w wydatkach firmy, że ich wysokość może decydować o opłacalności biznesu. Każdy grosz zaoszczędzony na rachunkach za prąd skutkuje wzrostem opłacalności i konkurencyjności firmy. O „tanim prądzie” mówimy obecnie, gdy suma opłat za jego zużycie jest niższa niż u innych sprzedawców energii elektrycznej. Oszczędność na opłatach wiąże się z dwoma możliwymi do spełnienia warunkami: oszczędność zużycia wewnątrz firmy i wybór odpowiedniego sprzedawcy prądu.

Oszczędność zużycia prądu w małej firmie

Małe firmy zatrudniają średnio do 50 osób rocznie. Poszukiwanie oszczędności zużycia prądu najlepiej zacząć od nawet pobieżnego, krótkiego audytu. Zależnie od wielkości i specyfiki firmy audyt może przeprowadzić nadzór wewnętrzny lub zewnętrzna firma audytorska. Im większa firma, tym dokładniejsza musi być analiza. Audyt określa nawyki pracowników i bada zużycie energii przez poszczególne urządzenia, sprawdza obecność odbiorców fantomowych, to znaczy czy występuje pobór energii, gdy teoretycznie wszystkie urządzenia są wyłączone. Następnym krokiem jest opracowanie zasad zarządzania energią. Można zasięgnąć opinii niezależnych specjalistów, którzy ocenią dotychczasowy sposób użytkowania energii oraz zaproponują sposoby kontroli i optymalizacji jej zużycia. Kolejnym krokiem jest oparta o wyniki audytu konfiguracja instalacji elektrycznej. Audyt sprawdza zużycie dobowe i wskazuje możliwości redukcji zużycia średnio o ok. 10-15%.

Konfiguracja instalacji elektrycznej

Każda firma w poszukiwaniu oszczędności powinna stosować zalecenia  pobieżnego nawet audytu. Jest kilka miejsc, gdzie możliwości zaoszczędzenia energii są bardzo podobne w każdej firmie. Jednym z nich jest oświetlenie. Zastosowanie oszczędnych źródeł światła czy użycie wyłączników ruchowych, czasowych w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach socjalnych daje wymierne oszczędności. Zastosowanie sprzętu chłodzącego lub ogrzewającego w odpowiedniej klasie energetycznej i używanie go zgodnie z wytycznymi producenta to oszczędność prądu. Odpowiednia konfiguracja sprzętu komputerowego, stosowanie trybów uśpienia itp. Efektywne oświetlenie nocne, szczególnie parkingów to źródła oszczędności. Obserwacja własnych nawyków i wyciąganie odpowiednich wniosków jest podstawą korzystnej zmiany opłat za energię elektryczną.

Zewnętrzne źródła oszczędności w opłatach za prąd

Jeśli wyczerpiemy możliwości zaoszczędzenia na rachunkach za prąd powinniśmy zastanowić się nad zmianą sprzedawcy prądu na takiego, którego oferta będzie lepsza niż u konkurencji. Ciekawą i atrakcyjną finansowo ofertę, może zaproponować sprzedawca mający szwajcarskie korzenie, firma Po Prostu Energia. Zobacz: https://poprostuenergia.pl/prad-dla-firmy/

 

Materiał partnera zewnętrznego

Komentarze (0)

marketingbusiness.pl

Witamy na marketingbusiness.pl! Sprawdź nasze publikacje i dowiedz się więcej na temat marketingu / HR czy technologii, sprawdź także najnowsze wiadomości oraz sytuacje na rynkach, a także dowiedz się jak lepiej poprowadzić swoją firmę i karierę. Zapraszamy!

innowacja@marketingbusiness.pl

Galeria