Największe zagrożenia podczas imprez masowych

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych przewiduje zagrożenia, jakie mogą się wydarzyć podczas imprezy masowej. Co więcej poświęca temu zagadnieniu nawet kilka artykułów, gdzie wymienia się czynniki, które mogą stwarzać realne zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego, odwołując się nawet do ustawy o broni i amunicji.

Nie wspomina jednak o innych miejscach, gdzie można wyszukać przewidywane zagrożenie podczas imprez masowych. Ustawa być może została tak skonstruowana celowo, by nie zaszczepiać w uczestnikach zbytniego przekonania, że każda impreza masowa stwarza duże zagrożenie. 

Przed wejściem na teren (obiekt) każdej imprezy masowej zawsze należy zapoznać się z jej regulaminem, który praktycznie jest spisem wszystkich zakazów, jak zakaz wnoszenia, zakaz używania i zakaz spożywania różnych przedmiotów i substancji. Nikt nie przeprowadza szkoleń informacyjnych czym może skutkować złamanie takiego regulaminu, dlatego społeczeństwo zakazy stara się ominąć. 

Ustawa zabrania używania wyrobów pirotechnicznych lub też pożarowo niebezpiecznych bez zdefiniowania czym owe materiały są, więc mogą zdarzyć się sytuacje, że taki czyn popełniany jest nieświadomie. Ustawa stanowi z kolei, że taki czyn można popełnić tylko umyślnie. Powstaje pewnego rodzaju abstrakcja prawna. Zaleca się zajrzeć do ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego by dowiedzieć się jakie materiały spełniają kryteria materiałów pożarowo niebezpiecznych lub wyrobów pirotechnicznych, która to również określa warunki posiadania i użytkowania materiałów pirotechnicznych przez osoby cywilne.

Należy zauważyć, że w najnowszej strategii bezpieczeństwa narodowego problematyka ta znalazła swój wyraz tylko w odniesieniu do zagrożeń i brakuje w niej ustaleń koncepcyjnych. Nie wspominając o elementach systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego na szczeblu państwa, ani też wytycznych strategicznych do budowania takich systemów na niższych poziomach struktury państwowej. Z tego punktu widzenia nowa strategia bezpieczeństwa narodowego wymaga w istocie pilnej nowelizacji. Polski ustawodawca powinien na bazie doświadczeń z innych krajów dokonać pewnych kodyfikacji i ustaleń związanych z atakami terroryzmu. Zwłaszcza, że pierwsze wzmianki o takich atakach pochodzą z roku 44 p. n.e. a na terenach obecnej Rzeczypospolitej Polskiej - pierwszego zamachu dokonano podczas powstania styczniowego w 1863 roku.

Niegdyś atakowano miejsca użytku publicznego, gdzie atak był skierowany na konkretne osoby, instytucje, czy grupy społeczności jednak coraz częściej obiektem ataków są miejsca zgromadzeń osób nie związanych z życiem politycznym. Zazwyczaj są to przypadkowe ofiary a skutkiem ataku ma być rozgłos i widowiskowość takiego wydarzenia. Atakiem terrorystycznym nie nazwiemy tylko ataków dokonanych za pomocą materiałów wybuchowych, ataki terrorystyczne mogą być biologiczne (np. skażenie wód za pomocą substancji toksycznych) a także zdarzają się coraz częstsze ataki sieciowe, gdzie celem może być przykładowo Centralna Baza Danych. Przykładowo w listopadzie 2014 roku ofiarą cybernetycznego ataku terrorystycznego padło studio filmowe odpowiedzialne za produkcję komedii The Interview, która niebawem miała wejść na ekrany kin, opowiadająca o próbie zamachu na przywódcę północno-koreańskiej dyktatury. Na ekranach pracowników studia pojawiły się wiadomości w tłumaczeniu na język Polski brzmiąco „Ostrzegaliśmy, a to dopiero początek. Będziemy to kontynuować, dopóki nie zostaną spełnione nasze prośby. Zyskaliśmy dostęp do waszych wewnętrznych danych, w tym do tych tajnych i ściśle tajnych”.

Przy organizacji wszelkich wydarzeń o charakterze masowym bardzo ważne jest korzystanie z usług zaufanych partnerów, którzy są przygotowani na wszelkie zagrożenia i mają doświadczenie w zarządzaniu wszelkimi kryzysowymi sytuacjami, jakie mogą się pojawić. Profesjonalne firmy świadczące usługi i specjalizujące się w ochronie, organizacji i obsługi technicznej wydarzeń dadzą gwarancję, że organizator dołożył wszelkich możliwych starań, aby wydarzenie było udane i bezpieczne.

Komentarze (0)

marketingbusiness.pl

Witamy na marketingbusiness.pl! Sprawdź nasze publikacje i dowiedz się więcej na temat marketingu / HR czy technologii, sprawdź także najnowsze wiadomości oraz sytuacje na rynkach, a także dowiedz się jak lepiej poprowadzić swoją firmę i karierę. Zapraszamy!

innowacja@marketingbusiness.pl

Galeria