Jakość zarządzania - certyfikat ISO 9001 dla solidnych firm

Przestrzeganie międzynarodowych norm w systemie zarządzania jakością pozwala organizacji z certyfikatem ISO 9001 podnieść konkurencyjność na rynku rodzimym i zagranicznym. Uzyskanie certyfikatu wiąże się ze wzrostem jakości oferowanych towarów i usług.

Certyfikat ISO 9001 jest rozpoznawany i akceptowany na całym świecie, ponieważ to standard międzynarodowy. System norm opracowuje Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, czyli ISO (z angielskiego International Organization of Standarization). Zdobycie certyfikatu związanego z zarządzaniem jakością poprawia wizerunek firmy.

Czym jest certyfikat ISO 9001? Normy i ich przestrzeganie

Klient kupujący towary lub korzystający z usług firmy posiadającej certyfikat ISO 9001 ma pewność, że zostanie potraktowany zgodnie z najwyższym standardem lub otrzyma produkt wysokiej jakości. Dlaczego? Ponieważ otrzymanie przez organizację certyfikatu jakości wiąże się z wprowadzeniem określonych norm międzynarodowych i ich przestrzegania.

Pierwszą zasadą jakości jest zorientowanie na klienta. Firma ubiegająca się o certyfikat jakości ISO 9001 powinna być świadoma, że jej pozycja uzależniona jest od osób korzystających z oferty.

Dla osiągnięcia większej wydajności i podniesienia jakości organizacja powinna także jasno określić kierunki rozwoju, a także przyjąć podejście procesowe, by wewnętrzne działania były jak najbardziej skuteczne i spójne.

Ważną zasadą jakości opisaną w normie jest też traktowanie zarządzania jako zbioru powiązanych ze sobą procesów – każdy z nich powinien być przeprowadzony jak najlepiej, by uzyskać łączne rezultaty na zadowalającym poziomie. Organizacja ubiegająca się o certyfikat ISO 9001 powinna ciągle doskonalić swoje procesy.

Niezbędne do podniesienia jakości produktów lub usług oraz uzyskania certyfikatu jakości jest też zaangażowanie ludzi. Pracownicy z jasno określonymi obowiązkami pracują wydajnie i dbają o to, co dzieje się w organizacji, w której są zatrudnieni. Wprowadzenie normy ISO 9001 usprawnia komunikację oraz pozwala określić jasno obowiązki, uprawnienia oraz odpowiedzialność. Dzięki temu możliwe jest efektywne wykorzystanie potencjału kadry pracowniczej.

Ostatnim, nie mniej ważnym wymaganiem do uzyskania certyfikatu jest ustalenie wzajemnych korzyści w relacjach z dostawcami. Dzięki temu organizacja może uzyskać materiały lub usługi wysokiej jakości w dobrej cenie. W wyniku tego zwiększa się jakość oferty, a tym samym konkurencyjność na ryku krajowym oraz zagranicznym.

Metody zdobycia certyfikatu zarządzania jakością

Certyfikaty ISO w Polsce przyznają niezależne jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Należy do nich m.in. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC).

Organizacja zainteresowana uzyskaniem certyfikatu ISO 9001 powinna wysłać zapytanie ofertowe, uzgodnić warunki umowy, a następnie pomyślnie przejść audit. Jeśli ocena auditorów jest pozytywna, po weryfikacji raportu zapada decyzja o przyznaniu certyfikatu. Wydany certyfikat oznacza, że nad systemem zarządzania jakością w przyszłości prowadzony będzie nadzór.

 

Materiał zewnętrzny

Komentarze (0)

marketingbusiness.pl

Witamy na marketingbusiness.pl! Sprawdź nasze publikacje i dowiedz się więcej na temat marketingu / HR czy technologii, sprawdź także najnowsze wiadomości oraz sytuacje na rynkach, a także dowiedz się jak lepiej poprowadzić swoją firmę i karierę. Zapraszamy!

innowacja@marketingbusiness.pl

Galeria