Co jest potrzebne do wyceny wartości spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to jedna z form prawnych przedsiębiorstwa. Taką spółkę może tworzyć zarówno jedna osoba (właściciel), jak i wiele osób (tzw. wspólnicy). W przypadku wspólników zdarza się, że jeden z nich decyduje się odejść ze spółki i powstaje pytanie: jak wycenić jego udziały? Sprawdź, co jest potrzebne do wyceny wartości spółki z o.o. i jakie metody najczęściej się stosuje.

Udziały w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o. oznaczają pozycję prawną poszczególnych wspólników i ilość posiadanych udziałów jest wyznacznikiem wpływu na funkcjonowanie całej firmy. Poprzez wkład pieniężny lub aport wspólnik nabywa określone prawa majątkowe i korporacyjne, a także obowiązki związane z nabyciem części spółki. Jeżeli jeden ze wspólników chce pozbyć się swojej części udziałów, najczęściej ma miejsce sprzedaż lub darowizna wkładów. Jeśli decydujemy się na sprzedaż, wycena spółki z o.o. będzie najlepszym rozwiązaniem, aby rozpocząć negocjacje cenowe.Właściwie przygotowana wycena w oparciu o analizę finansową i operacyjną pozwoli na prawidłowe określenie wartości spółki. 

Cel wyceny

Niezbędnym elementem potrzebnym do oszacowania wartości spółki z o.o. jest postawienie celu przeprowadzanej wyceny. Na jego podstawie należy w dalszej kolejności wybrać, jaką metodą będzie przeprowadzana wycena wartości firmy. Najczęściej mamy do czynienia z szacowaniem wartości spółki na potrzeby sprzedaży udziałów, przekształcenia formy prawnej, a także jeśli jest konieczność przeprowadzenia fuzji lub przejęcia. Istotne jest, że wysokość wyceny uzależniona jest m.in. od tego, jaki rodzaj udziałów wyceniamy, czy są to np. udziały umarzane czy też udziały uprzywilejowane. Więcej na ten temat znajdziemy w artykule: "Od czego uzależniona jest wysokość wyceny spółki?".

Wycena wartości spółki z o.o.

Jeśli cel wyceny został już określony, wybieramy odpowiednią metodę wyceny wartości spółki. Najpowszechniejsze są metody: dochodowe, majątkowe i porównawcze. Następnym etapem analizy jest podjęcie decyzji, czy wycenie będą podlegać wszystkie udziały w spółce, czy tylko ich część. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach konieczne jest uwzględnienie dodatkowych dyskont lub premii. Przed podjęciem się prac związanych z wyceną udziałów trzeba również przeanalizować dostępne dane finansowe, zarówno te bieżące, jak i z poprzednich lat, a także struktura posiadanego majątku. Z pewnością bilans oraz rachunek zysków i strat będą stanowiły źródło najważniejszych informacji dla osoby przeprowadzającej analizę. 

Jaką metodę wyceny wybrać?

Wśród dostępnych metod majątkowych, dochodowych i porównawczych trudno wskazać jedną konkretną, która ma najlepsza zastosowanie do wyceny wartości firmy. Każde podejście jest zupełnie inne, wykorzystuje odmienne dane, które w ostateczności dają różny wynik końcowy. Najistotniejsze jest, aby pamiętać, że podczas analizy i szacowania wartości danej spółki, każdy przypadek traktować indywidualnie. Są pewne ogólne zasady, którymi należy się kierować przy wyborze danej metody wyceny, ale i tak specjaliści z zakresu szacowania wartości spółek wskazują, że najczęściej wykorzystują trzy metody jednocześnie. Takie postępowanie daje możliwość uzyskania średniej ważonej z poszczególnych wyników i w ten sposób przygotowanie jak najbardziej rzetelnej wyceny.

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)

marketingbusiness.pl

Witamy na marketingbusiness.pl! Sprawdź nasze publikacje i dowiedz się więcej na temat marketingu / HR czy technologii, sprawdź także najnowsze wiadomości oraz sytuacje na rynkach, a także dowiedz się jak lepiej poprowadzić swoją firmę i karierę. Zapraszamy!

innowacja@marketingbusiness.pl

Galeria