Wystawianie faktur online - nowoczesny i skuteczny sposób fakturowania

Dostępne obecnie na rynku programy i technologie umożliwiają wystawianie faktur online oraz przesyłanie ich do kontrahentów drogą mailową. Metoda ta jest akceptowana przez polskie prawo już od wielu lat, a faktura elektroniczna ma taką samą moc prawną jak faktura w formie papierowej.

Fakturowanie online możliwe dzięki powszechnie dostępnym programom

Wystawianie faktur w sieci - faktury online metodą na skuteczne dostarczanie dokumentów

Zgodne z przepisami e-faktury powinny spełniać 3 wymagania: muszą mieć zachowaną autentyczność pochodzenia, czytelność oraz integralność treści. Autentyczność oznacza pewność dotyczącą wystawcy faktury oraz dostawcy usługi/produktu. Przez integralność treści ustawodawca rozumie brak możliwości zmiany treści faktury, zarówno przez wystawcę, jak i odbiorcę.

Fakturowanie online możliwe dzięki powszechnie dostępnym programom

Chociaż za fakturę elektroniczną uznaje się nawet dokument wystawiony w formie papierowej i zeskanowany oraz wysłany mailem, to przedsiębiorcy w przeważającej części przypadków stosują do fakturowania specjalne programy, powszechnie dostępne w internecie. Programy te posiadają bardzo rozbudowane funkcje, dzięki którym fakturowanie online jest szybkie i, przez automatyzację procedur i stałe szablony, pozwala zminimalizować ilość popełnianych błędów. Przedsiębiorca może wybrać program, który służy typowo do fakturowania, lub opcję bardziej rozbudowaną. Fakturowanie online jest zwykle częścią programów do prowadzenia księgowości online. Po wykupieniu dostępu można korzystać nie tylko z opcji fakturowania, ale również ewidencjonowania przychodów, wydatków, prowadzenia magazynu lub rozliczeń kadrowo-płacowych. 

Wystawianie faktur w sieci - faktury online metodą na skuteczne dostarczanie dokumentów

Wystawianie faktur w sieci niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorcy i jego kontrahentów. Przede wszystkim niweluje konieczność korzystania z usług Poczty Polskiej, która niekiedy działa bardzo wolno, przez co naraża przedsiębiorców na ryzyko utraty płynności finansowej - kontrahenci nie mogą opłacić faktury, której nie otrzymali. Faktury online wysłane droga mailową docierają do kontrahentów w kilka minut po ich wysłaniu, co w wielu przypadkach znacznie skraca czas oczekiwania na płatność oraz zapewnia obu stronom transakcji możliwość terminowego ujęcia przychodu/kosztu w księgach podatkowych. Faktury wystawione online w programach księgowych są też automatycznie księgowane i ujmowane w odpowiednich rejestrach, co znacznie ułatwia pracę przedsiębiorcy i działu księgowości.

 

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)

marketingbusiness.pl

Witamy na marketingbusiness.pl! Sprawdź nasze publikacje i dowiedz się więcej na temat marketingu / HR czy technologii, sprawdź także najnowsze wiadomości oraz sytuacje na rynkach, a także dowiedz się jak lepiej poprowadzić swoją firmę i karierę. Zapraszamy!

innowacja@marketingbusiness.pl

Galeria