Ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT 2017

Rozliczając pity 2017 możemy pomniejszyć należny podatek z tytułu ulg podatkowych. Bardzo popularna jest ulga na wychowanie dzieci, tzw.ulga prorodzinna. Ulga ta przysługuje rodzicom, rodzicom zastępczym lub opiekunom dziecka.

Ulga prorodzinna przysługuje:

 • na  dzieci małoletnie, czyli takie, które nie ukończyły osiemnastego roku życia i nie są w związku małżeńskim,
 • na dzieci  otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną bez względu na ich wiek oraz dochody oraz
 • na dzieci do dwudziestego piątego roku życia pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują oraz w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodu wyższego niż 3089 pln ( w dochodach dziecka  nie  uwzględnia się renty).

Warunki skorzystania z ulgi prorodzinnej

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) szczegółowo określone są zasady dotyczące odliczenia w ramach ulgi na dzieci. W myśl tych przepisów ulga przysługuje rodzicom sprawującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym pod warunkiem, że dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Warunek wspólnego zamieszkiwania jest niezwykle istotny. Jeśli nie jest spełniony, ulga nie przysługuje.

Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać jedynie podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych których rozliczają pity z dochodów opodatkowanych według progresywnej skali podatkowej (PIT 36 lub PIT 37). Z ulgi tej nie mogą korzystać zatem podatnicy, którzy uzyskują dochody:

 • opodatkowane liniowo 19% stawką podatku (rozliczający PIT 36L)
 • uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym ( składający PIT 28),
 • uzyskujący przychody  kapitałowe oraz z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości opodatkowane ryczałtowo (PIT 38, PIT 39).

Jeżeli jednak podatnicy oprócz dochodów (przychodów), które nie uprawniają do odliczenia ulgi prorodzinnej  uzyskają również dochody opodatkowane według skali (np.wynagrodzenie z umowy o pracę lub umowy zlecenia, emeryturę, rentę), to w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów mogą skorzystać z ulgi na dzieci.

Kolejnym kryterium uprawniającym do ulgi prorodzinnej jest wysokość dochodów. Osoby wychowujące w roku podatkowym jedno dziecko mogą skorzystać z ulgi, o ile ich roczne dochody nie będą wyższe niż:

 • 112 000 pln gdy podatnik pozostawał przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (liczy się sumę dochodów podatnika i jego małżonka),
 • 112 000 pln gdy podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko,
 •  56 000 pln gdy podatnik nie jest związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Natomiast rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi już bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

Wysokość ulgi z tytułu wychowywania dzieci

Kwota jaką możemy odliczyć od podatku z tytułu ulgi prorodzinnej zależy od ilości wychowywanych dzieci.

 • Wysokość ulgi przysługująca z tytułu wychowywania jednego dziecka wynosi 92,67 pln miesięcznie , co daje rocznie kwotę 1112,04 pln,
 • Na drugie dziecko wysokość odliczenia jest taka sama jak na pierwsze dziecko i wynosi 92,67 zł miesięcznie - rocznie 1112,04 pln,
 • Na trzecie wychowywane dziecko można odliczyć 166,67 pln miesięcznie - rocznie 2000,04 pln.
 • Czwarte dziecko i każde następne to możliwość odliczenia 225,00 pln miesięcznie, czyli 2700,00 rocznie.

W uldze prorodzinnej nie obowiązują żadne limity w stosunku do ilości dzieci, które podatnik wychowuje. Ekspert z portalu https://www.pitax.pl/pity/ tłumaczy: kwota odliczenia przysługuje na każde dziecko, jeśli tylko spełnione są ustawowe wymogi.

Przykład:

Podatnik wychowywał przez cały rok 2016  czwórkę dzieci, wszystkie niepełnoletnie, uczące się. W rozliczeniu pit 2017 może wykazać ulgę w wysokości:

 • na pierwsze dziecko 1112,04 pln,
 • na drugie dziecko – 1112,04 pln,
 • na trzecie dziecko – 2000,04 pln,
 • na czwarte dziecko – 2700 pln.

Łącznie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia od kwoty należnego podatku 6924,12 pln.

W przypadku dużych kwot przysługujących odliczeń może nie wystarczyć podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi. Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, która obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. podatnicy mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości przysługującej im kwoty odliczenia. Jednakże nie zawsze jest to możliwe, ponieważ kwota zwrotu nie może być wyższa niż łączna kwota zapłaconych przez podatnika składek zusowskich (na ubezpieczenia społeczne i i składki zdrowotnej), które podlegają odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń).

Materiał partnera

Komentarze (0)

marketingbusiness.pl

Witamy na marketingbusiness.pl! Sprawdź nasze publikacje i dowiedz się więcej na temat marketingu / HR czy technologii, sprawdź także najnowsze wiadomości oraz sytuacje na rynkach, a także dowiedz się jak lepiej poprowadzić swoją firmę i karierę. Zapraszamy!

innowacja@marketingbusiness.pl

Galeria