Audyt recyklera – dlaczego jest potrzebny?

Firmy prowadzące recykling odpadów opakowaniowych oraz ich eksport działają pod silną presją ustaleń prawnych. Dotyczą je zarówno przepisy krajowe, jak i międzynarodowe, które z każdym rokiem stają się coraz bardziej rygorystyczne. Dlatego tak ważne jest, aby te przedsiębiorstwa regularnie przechodziły audyt recyklera, który pozwala sprawdzać zgodność z normami.

Przepisy i standardy sprawdzane przez audyt recyklera

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, dotycząca opakowań i odpadów opakowaniowych, wzywa państwa członkowskie do osiągnięcia poziomu recyklingu przekraczającego 50%. Jest to obecnie najważniejszy akt prawny, a jego respektowanie sprawdza audyt recyklera.  

Dyrektywa ta zobowiązuje producentów opakowań do podjęcia odpowiednich kroków w celu odzyskania odpadów opakowaniowych powstałych w wyniku ich własnej działalności zgodnie z zasadami „zanieczyszczający płaci” i „rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców”. Jest wymagane przez prawo, aby odpady zostały odebrane przez wytwórców lub udostępnione bezpłatnie do odzysku przez organizacje zajmujące się recyklingiem odpadów. 

Firmy, które prowadzą recykling odpadów opakowaniowych oraz ich eksport, więcej informacji dotyczących audytu recyklera znajdą na stronie https://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/environment/audyt_odzysku_sprzetu_elektronicznego_i_elektrycznego

Dlaczego jest to ważne? 

W Europie i Ameryce Północnej przeprowadzono wieloletnie badania dotyczące wpływu na środowisko spowodowane produkcją i wykorzystaniem opakowań. Jednym z kluczowych ustaleń było to, że transport produktów pakowanych przez konsumenta stał się istotnym czynnikiem środowiskowym, szczególnie gdy zakupione przedmioty pochodzą z odległych krajów. 

Ogólnie rzecz biorąc, prawodawstwo dotyczące opakowań związanych z żywnością jest kwestią złożoną i specjalistyczną. Firmy odzyskujące odpady mogą wymagać specjalistycznej pomocy w postaci audytu recyklera, aby działać zgodnie z coraz bardziej rygorystycznymi przepisami. 

 

Materiał partnera zewnętrznego

Komentarze (0)

marketingbusiness.pl

Witamy na marketingbusiness.pl! Sprawdź nasze publikacje i dowiedz się więcej na temat marketingu / HR czy technologii, sprawdź także najnowsze wiadomości oraz sytuacje na rynkach, a także dowiedz się jak lepiej poprowadzić swoją firmę i karierę. Zapraszamy!

innowacja@marketingbusiness.pl

Galeria